מאה וחמישים קלפים נחלקים לשבע קבוצות, כל קבוצה בגוון שונה מצביעה על נושא מסויים עם מסרים, הכוונה, שימת דגש וציוני זמנים.

 

סוגי הסדרות:


סדרה א'  //  גוון אפור

מכילה 22 קלפים.
מצביעה על המצב הנוכחי של האדם.

 

 סדרה ב'  //  גוון אדום

מכילה 22 קלפים.
מצביעה על המענה למצב הנוכחי,
הארה, הערה והכוונה.

 


סדרה ג'  //  גוון סגול

מכילה 26 קלפים.
מביעה על תוצאה של המצב הנוכחי.

* 2 קלפים מיוחדים מכונים – "קלף מגן דוד",
מסמלים את ההצלחה ומצביעים על כך שכל האפשרויות פתוחות.

 


סדרה ד'  //  גוון ירוק

מכילה 17 קלפים.
מצביעה נושא הקריירה, הפרנסה והעיסוק.

* קלף מיוחד בגוון הירוק מכונה – "קלף מגן דוד",
מסמל את ההצלחה ומצביע על כך שכל האפשרויות פתוחות.

 


סדרה ה'  //  גוון כחול

מכילה 17 קלפים.
מצביעה נושא הזיווג, הזוגיות והמשפחה.

* קלף מיוחד בגוון הכחול מכונה – "קלף מגן דוד",
מסמל את ההצלחה ומצביע על כך שכל האפשרויות פתוחות.

 


סדרה ו'  //  גוון כתום

מכילה 17 קלפים.
מצביעה נושא הבריאות.

* קלף מיוחד בגוון הכתום מכונה – "קלף מגן דוד",
מסמל בריאות תקינה ומצביע על כך שאין סיבה לחשוש.

 


סדרה ז'  //  גוון חום

מכילה 24 קלפים.
מצביעה על מאפייני דמות, אופי ותכונות.