סגולות פרקי תהילים לפי נושאים:

אהבה

 • פרק קלח'
 • פרק קמ' – לחזק אהבה בין איש ואישתו

זיווג

 • פרק לב' – אמור/י 7 פעמים
 • פרק צ'

 

הודיה והלל לה'

 • פרק קלו'
 • פרק קנ'

 

הצלחה

 • פרק ל'
 • פרק לו'
 • פרק נז'
 • פרק סה'

לעלות לגדולה

פרק כד' אמור/י 3 פעמים ביום

 • פרק צב'
 • פרק כג'
 • פרק כ'

פרנסה

 • פרק כד'
 • פרק סג'
 • פרק טז'

בית חדש ונחלה

פרק סא' בכניסה לבית

הגנה ושמירה מעין הרע

 • פרק יד'
 • פרק צ'
 • פרק צא'

 

מאת: חוקר התהילים יצחק אטיאס מתוך הספר "פסיכו תהילים"

כל הזכויות שמורות ©